МАПИРАЊЕ НЕБЕЗБЕДНИХ МЕСТА

2017opd

Након обуке за Ученички парламент, ученици су Акционим планом предвидели да реализују пет акција. Мапирање небезбедних места је једна од тих акција коју су извели 3. маја 2018. године. 

Акцији је претходио договор о корацима у њеној реализацији: фотографисање места у школи и њеном непосредном окружењу која су, по мишљењу ученика, небезбедна, слање фотографија водитељима обуке, избор фотографија и постављање изложбе у холу школе, обавештавање ученика о термину мапирања и, на крају, мапирање небезбедних места.

Уследило је изношење проблема на састанку Педагошког колегијума, разговор о начинима на које се може унапредити безбедност у школи и доношење одлуке да се повећа покривеност небезбедних места камерама, што је и учињено.

Акцију је подржао Ужички центар за права детета који реализује пројекат „Образовање за права детета“, уз подршку Песталоци дечје фондације.

Марина Лазић, Oливера Шуљагић