„ЈАБУКА НАШИХ ПРЕДЛОГА“

2017opd

„Јабука наших предлога“ је акција коју су реализовали ученици који су прошли обуку за Ученички парламент. Њен циљ је већа партиципација ученика у школи и подстицање да исказују мишљење и дају предлоге у свим ситуацијама и поступцима који их се непосредно тичу. 

У холу школе, 14. маја 2018. године, постављен је хамер на коме је нацртана крошња јабуке. Сви заинтересовани ученици имали су прилику да у периоду од 13 до 14 часова дају свој предлог за унапређивање образовно-васпитног рада школе. Предлог у вези са унапређивањем наставе и ваннаставних активности писали су на жутом, а предлог у вези са унапређивањем односа између ученика и наставника на црвеном стикеру, а потом их лепили на јабуку.

Након предвиђеног времена скинули смо стикере са јабуке и ишчитали предлоге ученика. Уследиће детаљније разматрање уочених проблема и доношење мера за унапређивање образовно-васпитног рада на састанку Педагошког колегијума.

Акција је одржана под покровитељством Ужичког центра за права детета који реализује пројекат „Образовање за права детета“, уз подршку Песталоци дечје фондације.

Марина Лазић, Оливера Шуљагић