ДЕЧИЈА ПРАВА У МЕЂУПРЕДМЕТНИМ КОМПЕТЕНЦИЈАМА

2017opd Последње часове наставе ликовне културе ученици су провели у естетском уређењу школе и сређивању кабинета за ликовну културу. Насликан је један мурал, осликани су прозори у школској библиотеци, освежени су стари мурали, офарбани радијатори и очишћен је кабинет за ликовну културу. 

У акцијама су учествовали ученици који су прошли обуку за Ученички парламент, а њима су се придружили и остали ученици. У недавном анкетирању ученика, изражена је жеља и предлог за оваквим видом учешћа у животу школе. Током распремања учионице, вршена је примарна селекција отпада и остварени су циљеви и исходи наставе ликовне културе који су одређени и међупредметним компентенцијама. Оваквим акивностима и начином рада, осим естетске компетенције, ученици се оспособљавају и да изражавају своје идеје, замисли, поруке, ставове, емоције, проналазе могућа решења, конструктивно и креативно доприносе раду групе, ангажује се у реализацији преузетих обавеза у групи, развијају толеранцију и поштују разлике, брину о свом окружењу и заштити природних ресурса.

Наведе активности резултат су сарадње наше школе са Ужичким центром за права детета који реализује пројекат "Образовање за права детета", уз подршку Песталоци дечје фондације.

 Оливера Шуљагић