РАЗВИЈАЊЕ ДИГИТАЛНИХ КОМПЕТЕНЦИЈА

Семинар Развијање дигиталних компетенција који су похађали и наставници наше школе, реализован је 3. новембра 2019. године, у ОШ „Слободан Секулић“ у Ужицу. 

Ову системску обуку развио је Завод за унапређивање образовања и васпитања у циљу подршке реализације СЕЛФИ пројекта. Обука се састоји од једног дана непосредног рада и једног дана онлајн рада на Наставничком образовном порталуи налази се на листи програма од јавног интереса.