СТУДИЈСКА ПОСЕТА „ДЕЦА – ДЕЦИ“

Студијска посета за петнаест ученика ОШ „Слободан Секулић“ из Ужица и ОШ „Петар Лековић“ из Пожеге реализована је 15. новембра 2019. године у нашој школи.

Преносећи само делић пројектних активности, ученици наше школе показали су гостима:

– како уче права детета (вршњачка радионица „Знањем против дискриминације“, квиз о правима детета); 

– како живе права детета (представљање акција Ученичког парламента, реализација конкретних акција са гостима – израда граничника за књиге са порукама из области права детета, интервјуисање четвртака о правима детета, насиљу и толеранцији, презентација резултата мини-истраживања).

Након реализације сваке активности, водила се жива дискусија, размењивали су се примери добре праксе и преносила лична искуства. Том приликом деца су стекла увид у активности ученика других школа, упознали су њихове проблеме, чули доста занимљивих предлога и креативних решења. Гости су посетили кутак Ученичког парламента у школској библиотеци, а у холу школе посматрали су изложене радове, мурале, огласну таблу, кутију поверења и кутију предлога.

Студијска посета је организована у оквиру пројекта „Образовање за права детета“, који реализује Ужички центар за права детета, подржан од Песталоци дечје фондације из Швајцарске.

Марина Лазић