OБУКА ЗА УЧЕНИЧКИ ПАРЛАМЕНТ

pravadeteta

Обука за Ученички парламент одржана је 14. 3. 2020. године, у ОШ Нада Матић. Обуку је похађало 25 ученика, а реализаторка обуке била је Оливера Шуљагић, наставница ликовне културе.

На почетку обуке, ученици су упознати са циљевима обуке која се реализује у оквиру пројекта „Образовање за права детета“, који реализује Ужички центар за права детета, уз подршку Песталоци дечје фондације из Швајцарске. Потом је презентована сатница рада са ученицима и правила радионичарског рада. Уследила је реализација радионица: Упознавање, Појам људских права и права дететаКонвенција о правима детета, Предрасуде и стереотипи, Дискриминација, Насиље, злостављање и занемаривање деце, Партиципација. Даљи рад настављен је реализацијом радионице Акционо планирање и израдом конкретног плана акције. Изабрани су тимови ученика за различите активности и испланирана је динамика рада.

Обука је успешно реализована и постављени циљеви су остварени. 

 Оливера Шуљагић