ОБЕЛЕЖЕН СВЕТСКИ ДАН ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Светски дан заштите животне средине обележава се сва 5. јуна, још од 1972. године, са циљем да се кроз различите активности и кампање скрене пажња јавности на бројне еколошке проблеме са којима 

се суочава савремени свет, а у чијем корену лежи несмотрено и нерационално  коришћење природних  ресурса од стране човека. 

Радећи у новом дигиталном окружењу, наша школа није желела да прекида традиционално организовање активности у вези са заштитом животне средине. За време трајања наставе на даљину, осмислили смо тематску радионицу којом смо обележили овај дан. На онлајн часовима биологије, ликовне културе, информатике и рачунарства, као и слободним наставним активностима из ових предмета, припремили смо занимљив филм, презентацију и виртуелну изложбу радова насталих  за време наставе на даљину. Бавећи се рециклажом на креативан начин, на изложби смо представили технике ансамблажа, уметничке инсталације, скулптуре, као и употребне предмете.

Наставнице које су учествовале у креирању тематске радионице су: Биљана Јововић, Оливера Шуљагић и Јелица Стевановић.

Ангажовање ученика и наставника у оваквим активностима има за циљ освешћивање важности очувања животне средине, усвајање рациoналнијих модела коришћења енергије и развијање навика селектовања и рециклирања отпада.

Уживајте у кративности наших ученика и наставника!

Оливера Шуљагић

2020ekologija1

2020ekologija2

2020ekologija3