Од стереотипа и предрасуда до дискриминације и насиља, стрип - угледна радионица

Од стереотипа и предрасуда до дискриминације и насиља, стрип - угледна радионица, Оливера Шуљагић