ОСИГУРАЊЕ УЧЕНИКА ЗА ШКОЛСКУ 2020/21. ГОДИНУ

Осигурање ученика:

- Упутство за предају одштетног захтева

Одштетни захтев, пријава незгоде

- Изјава о начину исплате накнадне штете

- Општи услови за осигурање лица од последица несрећног случаја (незгоде)

Допунски услови за осигурање ученика и студената 

Допунски услови за осигурање ученика и студената за случај прелома кости услед несрећног случаја (незгоде)

- Посебни услови за осигурање ученика и студената за случај хируршке интервенције као последица несрећног случаја (незгоде)

- Табела за одређивање процента трајног губитка опште радне способности (инвалидитета) као последице несрећног случаја (незгоде)