СТРУЧНО УПУТСТВО ЗА ЗАВРШНИ ИСПИТ

На званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја постављено je Стручно упутство за спровођење завршног испита на крају основног образовања и васпитања за школску 2021/2022. годину са пратећим прилозима и обрасцима.

ЗАВРШНИ ИСПИТ

- Пробни завршни испит: 25–26. март 2022. 

- Завршни испит: 27–29. јун 2022.

ПРОБНИ ЗАВРШНИ ИСПИТ

2021ProbniZavrsni

Пробни завршни испит за ученике осмог разреда реализоваће се 25. и 26. марта 2022. године.  

У оквиру пробног завршног испита ученици ће полагати:

- тест из математике (петак, 25. март, у 13 сати);

- тест из српског језика (субота, 26. март, у 9 сати);

- комбиновани тест (субота, 26. март, у 11.30 сати).

Израда тестова траје по 120 минута. Пробни завршни испит се организује у школском простору, у складу са препорукама надлежних органа и институција.

в.д. директора Школе

Ивана Цветковић