ЗАВРШНИ ИСПИТ

Пробни завршни испит за ученике VIII разреда одржаће се 27. и 28. марта 2020. године.

Завршни испит за ученике VIII разреда одржаће се 17, 18. и 19. јуна 2020. године.