„ОБРАЗОВАЊЕ ЗА ПРАВА ДЕТЕТА“ – ОБУКА ЗА УЧЕНИКЕ

Већ трећу годину заредом, у оквиру пројекта „Образовање за права детета“, у нашој школи реализује се обука за ученике шестог и седмог разреда.

Током дводневне обуке, која је започела уводном радионицом Упознавање, ученици су имали прилику да се упознају са појмом људских права и права детета, Конвенцијом о правима детета, партиципацијом, предрасудама и стереотипима, дискриминацијом, појмом и врстама насиља, злостављањем и занемаривањем, обавезама и одговорностима ученика у образовно-васпитном процесу. Такође, ученике смо упознали и са Индексом, проценом индикатора у којој ће и они учествовати.

opd27032016

opd127032016

 

Оно по чему се ова обука разликује од претходних јесте учешће ученика у њеној реализацији. Наиме, Ксенија Радојевић и Ангелина Гаговић, ученице VII1 које су прошле године едуковане о правима детета и током децембра 2015. боравиле у Швајцарској, припремиле су и одржале радионицу о дискриминацији. Вршњачко учење је још једном показало своје вредности – већу мотивацију за учење, добре односе међу вршњацима, повећање одговорности, развој социјалне компетенције, бољу сарадњу, спремност да помажу једни другима, емпатију, узајамно поштовање...

Обуку је похађало 28 ученика који су показали велико интересовање и завидно знање из наведених области, а реализовале су је Данијела Илић Мићовић и Марина Лазић, 26. и 27. марта 2016. године.

Више фотографија са обуке можете погледати на нашем сајту decijaprava.weebly.com.

Марина Лазић

 

P3270798

IMG 20160327 114907

 

Оствареност права детета у образовању (тренинг „Примена Индекса“)

indeksТрогодишња сарадња наше школе са Ужичким центром за прва детета у реализацији пројекта „Образовање за прва детета“ ушла је у нову фазу. На основу документа „Индикатори остварености права детета у образовању“, у наредном периоду вршићемо процену остварености права детета  у нашој школи. На основу те процене и добијених резултата, израдићемо трогодишњи акциони план (2016-2018), како бисмо планираним активностима унапредили и побољшали постављене стандарде из области остварености права детета у образовању.

На тренингу „Примена Индекса“ који је држан у Краљеву, 19. и 20. фебруара 2016. године, и коме су присуствовали чланови школског тима за реализацију пројекта (Севда Рамовић, школски педагог и Данијела Илић Мићовић, помоћнк директора), разматрани су кораци у примени Индекса, принципи и методологија рада, развијање акционог плана примене Индекса, као и израда извештаја о остварености права детета и израда акционог плана унапређења права детета.

Као и све многобројне активности које су до сада реализоване у оквиру овог пројекта, и активности планиране у наредном периоду усмерене су на то да школа постане сигурније, лепше и пријатније окружење за свако дете, које има право на квалитетно образовање, на безбедне услове рада и боравака у школи, право да буде заштићено од дискриминације и сваке врсте насиља, злостављања и занемаривања, као и право да учествује у одлучивању о многим питањима која су од значаја за његово одрастање и школовање.

 

Електонску верзију Индекса можете пронаћи на сајту www.opd.org.rs, а штампани примерци налазе се у школској библиотеци.

                                                                                                               Данијела Илић Мићовић

IMG 20160220 095405 Small

 IMG 20160220 095420

 

ТЕМАТСКИ ПАНОИ

У протеклом периоду, у оквиру обележавања Међународног дана детета (20.11) и Међународног дана људских права (10.12), ученици II4 одељења са својом учитељицом израдили су паное у вези са овом темом.

 

1 Pano 1 II41 Pano 2 II4 1 Pano 3 II4

Након упознавања са правима детета, само једним сегментом универзалних људских права, као и обавезама које из њих произилазе, ученици су ликовним путем изразили своје виђење ове теме.

Један од предуслова остваривања права детета у образовању представља и поштовање правила лепог понашања. На тај начин ће се обезбедити да не само појединци, већ и сва остала деца и сви запослени у школи, уживају у својим правима – праву на живот, образовање, рад, игру, заштиту, безбедност...

Марина Лазић

ОСАМ СТРАНА „ПРОСВЕТНОГ ПРЕГЛЕДА“ ПОСВЕЋЕНО НАШИМ АКТИВНОСТИМА

„Рампа за предрасуде“

У „Просветном прегледу“, на осам страна додатка „Педагошка пракса“, под називом „Рампа за предрасуде“,  у целини је објављен  сценарио радионице која је реализована почетком октобра у нашој школи. Радионицу,  чији је циљ био да се кроз интегративни приступ обраде права детета са аспекта различитих наставних садржаја, осмислиле су и реализовале наше колегинице Снежана Цветковић, Мирјана Савић, Оливера Шуљагић и Ана Веснић. У „Прегледу“  је објављен детаљан и разрађен сценарио радионице (истраживачки задаци, циљеви, исходи, садржаји, прилози), која је обухватила садржаје четири наставна предмета: српски језик, историја, музичка и ликовна култура. Креативно осмишљен, детаљно разрађен и успешно реализован, сценарио ове радионице објављен у „Просветном прегледу“ може  послужити и другим наставницима у раду, у реализацији наставних садржаја који су у вези са борбом против насиља, дискриминације, предрасуда и стереотипа.

Аутор текста је Севда Рамовић, школски педагог.

Prosvetni pregled

 

Насловна страна „Педагошке праксе“ („Просветни преглед“, бр. 2678, од 28.01.2016. године)

Против насиља на интернету – активност Ученичког парламента

Након октобра, Месеца пријатељства, чланови Ученичког парламента наше школе прогласили су децембар,  у коме се обележава и Међународни дан људских права, Месецом без насиља, посебно обраћајући пажњу на све присутније и учесталије насиље на интернету.  Друштвене мреже, поред многих предности и добрих страна, крију и велики број замки и опасности.  Чланови Парламента позвали  су своје другаре, ученике старијих разреда, да размишљају на ову тему и да са другима поделе своје ставове, пишући и убацујући их у Кутију Ученичког парламента. Постављена тема гласи: Добре и лоше стране друштвених мрежа.

Нека од ученичких размишљања наћи ће се на табли Парламента у холу школе коју је је наставница италијанског језика Милица Мариновић уредила у складу са овом темом.  Ученици ће моћи да прочитају савете о што безбеднијем коришћењу интернета и да се информишу о томе како спречити крађу идентитета на интернету.

Данијела Илић Мићовић

1 PC250758

1 PC250759 1 PC250760