Саветодавни орган - Савет родитеља

САВЕТ РОДИТЕЉА, шк. 2018/2019.

Име и презиме родитеља

Представник одељења

Богдан Полимчевић

1. предшколска група

Данијела Веланац

2. предшколска група

Данијела Милосављевић

3. предшколска група

Мирослав Јевтић

предшколска група ИО Гостиница

Јелена Словић

I1

Драгана Тешић

I2

Јелена Синђић

I3

Јелена Марковић

I/IV ИО Гостиница

Ивана Ђурђић

II1

Огњен Вушковић

II2

Бранисалв Пејић

II3

Марко Филиповић

II4

Драгица Косић

II ИО Гостиница

Светлана Милосављевић

III1

Ана Бошковић

III2

Биљана Богдановић

III3

Марина Танасковић

III4

Весна Јаковљевић

IV1

Зоран Гаговић

IV2

Весна Богићевић

IV3

Гордана Мурић

IV4

Ивана Тадић

V1

Биљана Савић Обрадовић

V2

Славко Лукић

V3

Данијела Терзић

V4

Цвета Миливојевић

V ИО Гостиница

Бојана Благојевић

VI1

Ружица Марјановић

VI2

Јелена Тешић

VI3

Милена Вићевић

VI4

Милисав Косић

VI ИО Гостиница

Оливера Вранић Бојић

VII1

Марина Влашковић

VII2

Милојко Максимовић

VII3

Зоран Шестовић

VII4

Јелена Мијатовић

VII ИО Гостиница

Сања Николић

VIII1

Наташа Филиповић

VIII2

Бојана Маринчић

VIII3

Владимир Дуканац

VIII4

Милорад Кустурић

VIII ИО Гостиница

Маријана Скокић

одељење ученика са сметњама у развоју

Орган управљања

ШКОЛСКИ ОДБОР

Име и презиме

Овлашћени предлагач

1. Виолета Ракић

представник Скупштине града

2. Душко Марковић

представник Скупштине града

3. Јелена Лукић

представник Скупштине града

4. Бранкица Милекић

представник родитеља

5. Бојана Маринчић

представник родитеља

6. Маријана Перишић

представник родитеља

7. Оливера Арсић

представник запослених

8. Нада Марић

представник запослених

9. Милица Мариновић

представник запослених

 

Председник Школског одбора је Бранкица Милекић.

Орган руковођења

Бранислава Јовичић (професор енглеског језика)