Извођење екскурзија и настава у природи

Документација екскурзије

Позив за подношење понуда

Обавештење о продужењу рока за отварање понуда

Измена документације

Одлука о додели уговора