ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА РОДИТЕЉЕ И УЧЕНИКЕ ПРОДУЖЕНОГ БОРАВКА ОШ „НАДА МАТИЋ“, УЖИЦЕ

20ProduzeniBoravak

– Продужени боравак почиње са радом од 11. маја 2020. године, на основу резултата испитивања потреба родитеља за прихват ученика у периоду нормализације услова током епидемије.   

– Пријем ученика продуженог боравка је непосредно поред улаза за ученике млађих разреда.

 Ученици продуженог боравка подељени су у две групе: ученици продуженог боравка првог разреда и ученици продуженог боравка другог разреда. 

– Рад са ученицима продуженог боравка одвијаће се у две учионице.

 За ученике првог разреда продуженог боравка задужена је учитељица Ковиљка Обућина. 

 За ученике другог разреда продуженог боравка задужена је учитељица Славица Ћериман Китић.

 Родитељ је у обавези да носи маску када доводи дете у школски објекат, тако да маска прекрива уста и нос, да дезинфикује руке на улазу препаратом на бази 70% алкохола, да пређе преко постављене дезобаријере за обућу и да, уз минимално задржавање, размени информације са запосленим у школи који је задужен за прихват деце. Кад год је то могуће, родитељи не треба да улазе у школу, како при довођењу, тако и у прихвату деце на крају дана. Дежурно лице у школи биће задужено за прихват деце и њихово позивање када родитељи дођу по дете.

 Потребно је да родитељи при довођењу деце или одласку из школе задржавају међусобну удаљеност од 2 метра. 

– Родитељи могу доводити децу у продужени боравак радним даном најраније у 7.30, а по ученике могу доћи најкасније у 16.30 часова. Прихват деце је могућ у оквиру наведеног термина, о чему родитељи треба да, за сваки наредни дан, унапред обавесте учитељице.

 Сваког дана, пошто дођу по дете, родитељи треба да обавесте задужену учитељицу да ли ће ученик доћи у школу и наредног дана. 

 Ученици ће током боравка у школи пратити ТВ часове, радити домаће задатке и учествовати у изради других задужења која добијају од својих учитеља. У терминима када не уче, биће им испланиране активности за релаксацију и активан одмор или ће имати могућност да сами изаберу чиме ће се бавити. У складу са временским приликама, ученици ће што више времена проводити у школском дворишту под надзором учитеља, али тако да при томе не долази до мешања деце различитих група.

 Свакодневно, пре доласка у школу, родитељ има обавезу да детету и себи измери температуру и да, у случају повишене температуре, не доводи дете у школу и о томе обавести директора.

 Родитељ треба да обезбеди детету флашицу са водом која ће бити само за његове потребе током боравка у школи.

 Препоручљиво је да деца доручкују пре доласка у школу. У зависности од дужине времена проведеног у школи, а у складу са потребама и навикама деце, требало би да им родитељи припреме и спакују ужину.

директор Школе

Бранислава Јовичић