НАСТАВА НА ДАЉИНУ ПОМОЋУ ГУГЛ МИТ АЛАТА

Све школе у Србији, према препоруци Министарства просвете, науке и технолошког развоја, имале су обавезу да одаберу платформу путем које ће пружати додатну подршку ученицима у настави на даљину. Наша школа се определила за Гугл учионицу, као и већина школа у нашем граду. 
Међутим, како би омогућили што успешнију и квалитетнију наставу на даљину, проучили смо и искористили све могућности које даје Гугл учионица. Закључили смо да ће рад бити олакшан и ученицима и наставницима уз примену Гугл мит алата, који омогућава ученицима да од куће уживо прате часове оним данима када не иду у школу. Деца могу активно да учествују у настави од куће, заједно са својим другарима у школи, а самим тим и наставник има континуирани увид у њихов рад и напредовање. Снежана Цветковић и Снежана Ђурић су прве професорке ове школе које су почеле да примењују овај алат у настави. Потврдиле су да је његова највећа предност што деца добијају могућност да наставу прате у реалном времену и имају осећај да свакодневно иду у школу и прате наставу. Овакав вид наставе је заступљен и у предметној и у разредној настави. Сви наставници су обучени да реализују наставу путем Гугл мит алата. Поносни смо што је наша школа једина у граду која примењује ову новину у свом раду.
Душица Стевановић