Пројекат „Права детета у образовању“

  У оквиру пројекта Ужичког центра за права детета, под називом „Права детета у образовању“, организована је обука „Тренинг за тренере – права детета у образовању“, у периоду од 31.1.2014. до 2.2.2014., у Регионалном центру за професионални развој запослених у образовању у Нишу.

  На обуци је било речи о правима и потребама детета, о Конвенцији о правима детета, праву на партиципацију деце у школи, о насиљу, превентивним и интервентним активностима у случају насиља у школи, о недискриминацији, правима, али и одговорностима деце у образовању.

  Обуку су похађале помоћник директора Марина Лазић, школски педагог Севда Рамовић и професор српског језика Данијела Илић Мићовић.

P2010051 23

4 5