Саветодавни орган - Савет родитеља

 САВЕТ РОДИТЕЉА

Име и презиме

Представник одељења

Драгана Милићевић

предшколска група

Ивана Кнежевић

предшколска група

Оливера Матић

предшколска група

Мирјана Милутиновић

предшколска група ИО Гостиница

Данијела Василијевић

I1

Катарина Ковачевић

I2

Гордана Старчевић

I3

Ирена Мићић

I4

Предраг Милутиновић

II1

Мира Печеничић

II2

Јасмина Ђурић

II3

Марина Танасковић

II4

Весна Јаковљевић

III1

Зоран Гаговић

III2

Марија Марјановић

III3

Светлана Ћурчић

III4

Драгица Косић

I/IIIГ

Марија Ковачевић

IV1

Јелена Јовановић

IV2

Славко Лукић

IV3

Данијела Терзић

IV4

Жана Познановић

IVГ

Бојана Благојевић

V1

Марија Рогић

V2

Јелена Тешић

V3

Милена Вићевић

V4

Милисав Косић

VГ

Оливера Вранић

VI1

Гордана Милићевић

VI2

Владимир Ђерић

VI3

Радосав Милутиновић

VI4

Јелена Кондић

VIг

Сања Николић

VII1

Наташа Филиповић

VII2

Бојана Маринчић

VII3

Гордана Грачанац

VII4

Горан Папић

VIIГ

Александар Лугић

VIII1

Олга Стаматовић

VIII2

Предраг Рафаиловић

VIII3

Ана Бошковић

VIII4

Милојка Мијатовић

VIIIг

Снежана Ерић

одељење ученика са сметњама у развоју

 

Орган руковођења

Бранислава Јовичић (професор енглеског језика)

Орган управљања

ШКОЛСКИ ОДБОР

Име и презиме

Овлашћени предлагач

1. Виолета Ракић

представник Скупштине града

2. Душко Марковић

представник Скупштине града

3. Јелена Лукић

представник Скупштине града

4. Бранкица Милекић

представник родитеља

5. Бојана Маринчић

представник родитеља

6. Маријана Перишић

представник родитеља

7. Оливера Арсић

представник запослених

8. Нада Марић

представник запослених

9. Милица Мариновић

представник запослених

 

Председник Школског одбора је Бранкица Милекић.