ОБУКА ЗА УЧЕНИКЕ

2017opd

У ОШ „Нада Матић“ у Ужицу, реализована је обука за Ученички парламент, 11. и 18. марта 2018. године. Обуком је обухваћено 30 ученика шестог разреда, а реализовале су је Оливера Шуљагић и Марина Лазић, чланице школског Тима

за реализацију пројекта „Образовање за права детета“, који спроводи Ужички центар за права детета уз подршку Песталоци дечје фондације.

Први дан обуке започео је Причом о мом имену и заједничким доношењем правила радионичарског рада. Уследиле су радионице: Појам људских права и права дететаКонвенција о правима детета, Предрасуде и стереотипии Дискриминација. Други дан обуке посвећен је насиљу, злостављању, занемаривању и партиципацији. Након тога бавили смо се планирањем, што је резултирало конкретним планом акција из области партиципације, које ће ученици реализовати у наредном периоду. Обука је завршена рекапитулацијом и евалуацијом – попуњавањем Упитника за децу о одржаној обуци и испитивањем степена задовољства обуком посредством евалуационе технике „мета“.

Веома изражена мотивисаност, заинтересованост, радозналост, спремност за рад и дискусију, активно учешће ученика у свим радионицама, слободно изражавање мишљења о датим темама и поштовање договорених правила рада, показатељ су успешно реализоване обуке и остварености постављених циљева.  

Марина Лазић