СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ – „ИНТЕРАКТИВНИМ МЕТОДАМА КРОЗ НАСТАВУ ДО ОЦЕНЕ КОЈА МОТИВИШЕ“

sl3У суботу, 23.4.2016. одржан је семинар за наставнике наше школе у Регионалном центру за професионални развој запослених у образовању Ужице.  

Општи циљ програма „Интерактивним методама кроз наставу до оцене која мотивише“ јесте професионално оснаживање наставника за креативно осмишљавање наставних активности и оцењивање засновано на континуираном праћењу напредовања ученика.

Специфични циљеви се односе на: примену педагошких теорија и Блумове таксономије приликом осмишљавања активности ученика; оспособљавање наставника за креирање задатака за различите нивое образовних постигнућа; упознавање са циљем и принципима оцењивања, елементима оцене и најчешћим грешкама приликом оцењивања; развијање свести о неопходности познавања и праћења законске регулативе у области образовања; оспособљавање за креирање инструмената за континуирано праћење напредовања ученика; упознавање креативних наставних метода и техника (мозгалице, постер шетња, мозаик техника, мапе ума, петоминутни састав, узајамно подучавање, „3-2-1“); указивање на значај оспособљавања ученика за самопроцењивање и самооцењивање кроз креирање различитих практичних инструмената.

Пошто без учења нема квалитетне наставе, а нераздвојни сегмент процеса наставе и учења је оцењивање, оно би требало да буде један од значајних чинилаца сталног развијања и унапређивања наставе.

 

Марина Лазић

sl2fot3