УЧЕНИЦИ II4 ОБЕЛЕЖИЛИ ДАН ПЛАНЕТЕ ЗЕМЉЕ

dp1

Дан планете Земље обележава се у целом свету с циљем скретања пажње јавности на значај очувања животне средине, развијања еколошке свести и подсећања на одговорност коју имамо за планету на којој живимо. Први пут је обележен 22. априла 1970. у САД-у, а службено прихваћен као Дан планете Земље на Конференцији УН са темом „Околина и развој“, 1992. у Рио де Жанеиру.

Да би допринела развоју еколошке свести, стицању еколошких знања, умења и навика, развијању позитивних еколошких ставова и вредносних оријентација, школа у оквиру редовне наставе и ваннаставних активности образује и васпитава ученике да штите и унапређују своју животну средину. То је био повод да Дан планете Земље ученици IIобележе 22.4.2016. на часу света око нас и слободним активностима.

Слушањем Зелене песме Д. Михајловић Бокан ушли смо лагано у тему, а наставили подсећањем на загађиваче природе и начине њеног очувања. Кроз хеуристички разговор, праћен презентацијом, ученици су дошли до закључка да људи најчешће предмете који им више нису потребни бацају, упркос томе што се многи од њих могу поново употребити, стекли знања о рециклажи, материјалима који се могу поново прерадити, начину разврставања отпада, позитивним утицајима рециклаже на животну средину... Присетили смо се и часова ликовне културе, на којима су настале композиције од различитог отпадног материјала.

 dp3dp2

 

Крај часа, посвећен еколошким заповестима, истовремено је био и увод у слободне активности, на којима смо правили плакатe на тему: „Заштити планету ову, друге немамо, нити ћемо добити нову!“

dp4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планета Земља нас свакодневно прима у своје окриље и несебично дарива својим обиљем. Због тога није довољно да се ми ње сетимо само у оваквим приликама. Напротив, требало би да свако од нас, свакога дана и на сваком месту, поштује еколошке законе, рационално користи природна богатства и има одговоран однос према нашој планети. Чувајући природу истовремено бринемо и о себи, јер је здрава и чиста животна средина услов нашег здравља, а тиме и среће.

Марина Лазић