ПРИМЕР ДОБРЕ САРАДЊЕ

Протекле седмице у нашој школи је започета реализација заједничких активности Ученичког парламента и ученика који се образују уз додатну подршку.

Идеја о сарадњи припада дефектологу Данијели Ватазевић.

Одржавањем поменутих активности желимо да мотивишемо ученике, као и да промовишемо и развијамо уважавање различитости.

За почетак, ученици су тимски радили на изради дидактичких материјала за потребе наставе. Током првих одржаних радионица дошли смо до нових креативних идеја. У плану нам је да креирамо квизове, стрипове, друштвене игре, организујемо такмичења, припремимо представу, бавимо се естетским уређењем, израдом декоративних и употребних предмета, учествујемо у локалним акцијама, у складу са актуелном епидемиолошком ситуацијом...

Радујемо се даљој сарадњи и новим дружењима по повратку непосредној настави.

Данијела Ватазевић и Марија Јездимировић