РАЗМЕНА ПРИМЕРА ДОБРЕ ПРАКСЕ У НАСТАВИ МУЗИЧКЕ И ЛИКОВНЕ КУЛТУРЕ У ОНЛАЈН ОКРУЖЕЊУ

На онлајн конференцији коју је 17. марта 2021. године организовала Александра Тијанић Славујевић, саветник - спољни сарадник ШУ Ужице, присуствовали су наставници ликовне и музичке културе Златиборског округа. 

Подршку организацији пружила је Јелена Павловић, просветни саветник ШУ Ужице.

Наставница ликовне културе наше школе Оливера Шуљагић излагала је на две теме:

– Обележавање важних датума у онлајн окружењу:

– Примена интерактивних алата у G Suite for Education платформи за учење (Google Classroom, Google Slides, Google Jamboard, Google Forms).

Поред наведених, присутни су имали прилику да чују излагање на joш две теме:

 – Романтизам (Милан Златковић, наставник музичке културе у ОШ “Петар Лековић”, Пожега);

– Организација наставе и концерата у онлајн окружењу у музичкој школи (Биљана Бакић и Јелица Стевановић, професорке МШ “Војислав Лале Стефановић”, Ужице).

Оливера Шуљагић