ИЗЛОЖБА ФОТОГРФИЈА НА ТЕМУ ПРИЈАТЕЉСТВА

Поводом Дана школе организована је изложба фотографија ученика од петог до осмог разреда на тему Пријатељство је ...".Осим фотографија, изложене су и илустрације романа Аги и Ема" Игора Коларова, које су радили ученици петог разреда.

2022IzložbafotografijaiilustracijanatemuPRIJATELJSTVO