Обука за родитеље

IMG 2016У оквиру пројекта „Образовање за права детета“ у суботу и недељу, 4. и 5. октобра 2014. год. одржана је обука за родитеље – представнике Савета родитеља наше и родитеља ученика Прве основне школе. Родитељи су активно учествовали у радионицама у којима су обрађене теме: Права и потребе, Конвенција о правима детета, Насиље и дискриминација,Партиципација, Права и одговорности.

Другог дана родитељи су планирали акције које ће реализовати у својим школама заједно са другим родитељима, ученицима и наставницима.

      За нашу школу планирана је акција „Књига – мој друг“ која за циљ има обогаћивање фонда ђачке библиотеке и набавку рачунара. Главни циљ акције је приближавање књиге деци и подршка акцијама Ученичког парламента.

IMG 2014IMG 2011IMG 1996