Студијска посета ОШ „Алекса Дејовић“ у Севојну, модел-школи инклузивног образовања

DSC 0062os aleksa dejovic

  Учитељице Милина Ћитић, Сања Чутовић и Гордана Јовановић и професор српског језика Биљана Радељић, 13. новембра ове године присуствовали су часовима колега у Основној школи „Алекса Дејовић“.

    Циљ посете био је стручно усавршавање у области реализације наставе по индивидуалном образовном плану – стицање нових сазнања за решавање конкретних ситуација и могућност примене у сопственој пракси. Наставници су били у прилици да добију одговоре везане за уочавање и превазилажење тешкоћа у раду, организовање рада са ученицима који имају когнитивна, моторичка и говорна ограничења, на сва питања у вези са радом тима за инклузију, вођење педагошке документације и сл.