„Менаџмент квалитета и стандардизација у образовању“

Дводневни семинар на тему „Менаџмент квалитета и стандардизација у образовању“, одржан 6. и 7. децембра 2014. године, похађало је пет наставника наше школе.

Циљ семинара био је унапређивање вештина и знања у области менаџмента квалитета у систему образовања, у циљу ефикаснијег организационог управљања.

Неке од обрађених тема на овом семинару биле су: Основе квалитета, Менаџмент квалитета у образовању, Примена серије стандарда ИСО 9000 у образовању, Друштвена одговорност образовне институције и др.

Реализатори семинара били су проф. др Јован Филиповић, редовни професор Факултета организационих наука у Београду и Младен Ђурић, асистент на том факултету.

Семинар је одржан у Регионалном центру за професионални развој запослених у образовању у Ужицу.