ПРИМЕР ДОБРЕ ПРАКСЕ И ПРОФЕСИОНАЛНЕ ОРИЈЕНТАЦИЈЕ

Током 24. наставне недеље наставници Техничког и информатичког образовања су уз помоћ професора Техничке школе „Радоје Марић“  реализовали наставну јединицу „Пасивне електронске компоненте“ у спецјализованим кабинетима Техничке школе.

Наши осмаци су били у прилици да виде велики број свих електронских компоненти, њихове склопове, електронска кола, као и да ураде практичне вежбе - редна и паралелна веза отпорника, мерење отпорности у колу помоћу мултиметра, проверу рачуским путем, као и упоређивање са табеларним  подацима. Након практичнх вежби посетили смо специјализоване кабинете за конструкторско моделовање и конструисање, као и кабинет за нумеричко управљање машинама.  На практичним примерима су увидели примену ЦНЦ машина, као и предности компјутерске симулације пре почетка обраде. Овакав вид сарадње са средњим школама свима може послужити  као пример добре праксе и квалитетно реализоване наставе.

Ученици су могли да виде како се изводи настава у оквиру појединих стручних занимања па је посета, поред едукативног карактера, попримила и заначајну дозу професионалне оријентације. Сви актери догађаја били су веома задовољни резулатима посете. Оваквом наставом су посебно били одушевљени осмаци. Да је овај вид реализовања наставе оставио траг на ученицима, потврђује и њихова већа активност на часовима физике који су уследили. Истовремено, остварено је и тематско планирање, односно тематска недеља између наставних предмета Техничко и информатичко образовање и Физика.