Образовање за права детета – обука ученика VI и VII разреда

P3280496  Појам људских права и права детета и упознавање са Конвенцијом о правима детета; шта су стереотипи, предрасуде, дискриминација; врсте насиља, злостављање и занемаривање детета, како их препознати и спречити;  која су права, одговорности и обавезе ученика у образованом систему; на који начин ученици могу партиципирати у школском животу и учествовати у доношењу одлука које их се тичу – то су биле неке од тема дводневне обуке за ученике VI и VII разреда, која је у нашој школи одржана у оквиру пројекта „Образовање за права детета“, 28. и 29. марта ове године.

    Обуку су реализовале Марина Лазић и Данијела Илић Мићовић.

P3290504

P3290506

P3280495

 P3290515P3290513