Пројекат Образовање за права детета

 

Аутори: Снежана Цветковић, Оливера Шуљагић, Ана Веснић, Мирјана Савић

Од стереотипа и предрасуда до дискриминације и насиља