Правилници

 

Правилник о васпитно-дисциплинској одговорности ученика

 

Правилник о обавезном стручном усавршавању наставника, васпитача и стручних сарадника у ОШ "Нада Матић", Ужице

Правилник о партиципацији ученика у школи

Правилник о информисању

Правилник о сталном стручном усавршавању и напредовању у звања, 2017.

Правила понашања у установи

Правилник о безбедности ученика

Правилнико ђаку генерације

Правилник о похваљивању

Правилник о заштити ученика

Правилник о дискриминацији

Правилник о накнадама трошкова дневница, смештаја и превоза на службеном путу

Правилник о коришћењу сопственог аутомобила у службене сврхе

Правилник о коришћењу службених мобилних телефона у Основној школи „Нада Матић“ Ужице