ОТВОРЕНИ ДАН ШКОЛЕ

У оквиру програма сарадње са породицом, отворени дан школе биће среда, сваке последње седмице у месецу, што подразумева могућност родитеља, односно других законских заступника да присуствују образовно-васпитном раду.