ОБАВЕШТЕЊЕ

На основу одлуке Тима за праћење и координисање примене превентивних мера у раду школа, од понедељка, 24. јануара 2022. године, примењиваће се:

– I модел организације образовно-васпитног рада – непосредно остваривање образовно-васпитног рада за ученике првог, другог, трећег и четвртог разреда;

– II модел организације образовно-васпитног рада – комбиновање непосредне наставе и наставе на даљину кроз комбиновани модел за ученике петог, шестог, седмог и осмог разреда.

У првој седмици другог полугодишта група А одељења петог, шестог, седмог и осмог разреда имаће непосредну наставу у школи у понедељак и среду, а наставу на даљину у уторак и петак.

У првој седмици другог полугодишта група Б одељења петог, шестог, седмог и осмог разреда имаће непосредну наставу у школи у уторак и петак, а наставу на даљину у понедељак и среду.

Четвртак, 27. јануар, је ненаставни дан.

Редовна настава, као и остали облици образовно-васпитног рада, реализују сепрема усвојеном распореду часова, час наставе траје 45 минута, а свако одељење има своју учионицу.

Током боравка у школи, од момента уласка у школско двориште до напуштања школског дворишта, обавезна је употреба заштитних маски за све запослене, ученике и трећа лица. Посебно је важно избегавати масовна окупљања, нарочито уколико се током окупљања не примењују прописане мере личне заштите.

в.д. директора Школе

Ивана Цветковић