Бесплатни уџбеници

Поштовани,

Министарство просвете науке и технолошког развоја планира да обезбеди бесплатне уџбенике следећим ученицима:

-          из социјално/ материјално угрожених породица (примаоци новчане социјалне помоћи);

-          са сметњама у развоју и инвалидитетом (које образовање и васпитање стичу по индивидуалном образовном плану);

-          који су у породици треће или свако наредно рођено дете које је у систему школовања.

Школи је потребно као доказ доставити следећу документацију:

-          за ученике из породица које примају новчану социјалну помоћ, решење којим се утврђује право на остваривање социјалне новчане помоћи;

-          за ученике који су у породици треће или свако наредно рођено дете које је у систему школовања (средње школе, факултет), потврду установе о својству ученика (за браћу и сестре);

-          за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом, посебна документација није потребна јер школа поседује податке.

РОК ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ НА НИВОУ ШКОЛЕ ЈЕ 14. АПРИЛ 2017. ГОДИНЕ!!!