БЕСПЛАТНИ УЏБЕНИЦИ ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019.

Министарство просвете, науке и технолошког развоја у оквиру Пројекта Набавка уџбеника и других наставних средстава за ученике основних школа, обезбеђује бесплатне уџбенике и друга наставна средства из уџбеничких комплета које су школе изабрале да користе у настави, за ученике другог, трећег, четвртог, шестог, седмог и осмог разреда, почев од школске 2016/2017. године, а закључно са 2018/2019. годином (Кагалог), као и које ће школа изабрати за ученике првог и петог разреда, почев од школске 2018/2019. године, на основу новог Плана и програма наставе и учења. 

УЏБЕНИКЕ ДОБИЈАЈУ:

 ученици из социјално/материјално угрожених породица (примаоци новчане социјалне помоћи); 

ученици са сметњама у развију и инвалидитетом (који основношколско образовање и васпитање стичу по индивидуалном образовном плану);

ученици основних школа који су у породици треће или свако наредно рођено дете које је у систему школовања.

 

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА:

– за ученике из угрожених породицарешење којим се утврђује право на остваривање социјалне новчане помоћи;

– за ученике који су у породици треће дете или свако наредно које је у систему школовања(средња школа, факултет) потврда образовно-васпитне установе о својству ученика, односно студента(за свако дете).

за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом није потребна посебна документација јер школа поседује податке о наведеним ученицима.

 

Потребно је да родитељи до 15. марта 2018. предају секретару школепотребна документа.

 

директорка школе
Бранислава Јовичић