Филтер
  • Бесплатни уџбеници школска 2017/2018.

         Потребно је да родитељи ученика који су остварили право на бесплатне уџбенике дођу у Школу и преузму уџбенике и друге уџбеничке јединице, сваког радног дана, у периоду од 10.00 до 12.00.