ПЛАНЕТАРИЈУМ У НАШОЈ ШКОЛИ

Друштво астронома Србије – ДАС омогућило је гостовања мобилног планетаријума у свим градовима Србије. У нашој школи, ученици свихузраста били су у прилици да упознају чаролије звезданог неба и науче основне астрономске појмове.

Мобилни планетаријум је савремено наставно-педагошко средство које на веома ефектан начин демонстрира изглед, кретање и основне елементе небеске сфере, сликовит приказ  88  сазвежђа,  оријентацију у простору,  координатне системе, тела Сунчевог система и објекте дубоког неба: маглине, звезданајата и галаксије... Пројекције су биле прилагођене  ученицима и трајале су укупно 45 минута.

Садржај предавањаје у корелацији са наставним садржајима предмета Свет око нас, „Географија“, „Биологија“, „Физика“, „Хемија“, „Математика“ и „Астрономија“, а може бити, такође, велика инспирација за уметничке визије васионе и небеских тела (корелација са ликовном уметношћу) или креативно писање поезије и прозе (корелација са књижевношћу). 

Снежана Ђурић

1 PLANETAPLANETARIJUM ЗВЕЗДАНО НЕБО