„ПРИМЕНА ПРОГРАМА ИНКЛУЗИЈЕ У РЕАЛНИМ УСЛОВИМА ШКОЛЕ“

2018ppi ru Стручни Тим за инклузивно образовање организовао је 19. априла 2018. године трибину Примена програма инклузије у реалним условима школе.

Гошћа–излагач Радица Благојевић, психолог у ОШ Алекса Дејовић, чланица Мреже за инклузивно образовање и чланица интерресорне комисијем, упознала је присутне са даљомстратегијом Министарства просвете, науке и технолошког развоја у подручју инклузије, законским новинама који се тичу одговорности родитеља ученика који се образују по индивидуалном образовном плану (мере које  школа предузима у случају одбијања родитеља да потпишу сагласност на увођење ИОП-а). Како у пракси има доста тешкоћа, дискутовало се о оцењивању ученика, обрасцима за писање ИОП-а, подршци персоналних асистената, важности сарадничких односа са родитељима, као и о формирању развојних одељења где би ученици имали редовну подршку кроз индивидуални рад са стручним лицем-дефектологом.

Трибини су присуствовали: помоћник директора Марина Лазић, школски психолог Славица Симић, професорке разредне наставе Милена Гудурић и Милина Ћитић, учитељице Љиљана Оташевић и Зорица Јеремић, професорке српског језика Биљана Стефановић и Биљана Ваљаревић, професорка географије Марина Марјановић, наставница ликовне културе Оливера Шуљагић, професорка енглеског језика Марина Деспотовић, наставница енглеског језика Сава Пановић, наставница математике Ана Делић и дефектолог Нада Марић.