EКСКУРЗИЈА УЧЕНИКА ОСМОГ РАЗРЕДА

Екскурзија ученика осмог разреда је реализована 20-22.4.2018. године на релацији Ужице - Крагујевац - Пожаревац - Неготин - Зајечар - Ужице. 

 

Ученици су три дана уживали у посетама музејима, тврђавама и галеријама. Као што то обично бива, већина ђака за најлепше тренутке екскурзије сматра боравак у дискотекама и дружење са вршњацима. Када је у питању наставни садржај, екскурзија је у потпуности оправдала свој циљ. Градиво из географије су могли да повежу при обиласку Ђердапске клисуре; историју с Лепенским виром, кућом Хајдук Вељка, тврђавом Гамзиград и музејима; физику са ХЕ Ђердап; музичко са кућом Стевана Стојановића Мокрањца...

И ученици и наставници су изизетно задовољни овогодишњом екскурзијом, а ученици је сматрају једним од најлепших догађаја за време школовања.