OБУКА НАСТАВНИКА

Обука наставника за остваривање програма наставе и учења оријентисаних на процес и исходе учења одржана је у РЦУ, 12. и 13. маја 2018. године. Обуку је припремио Завод за унапређивање образовања и

васпитања у сарадњи са Учитељским факултетом из Београда.

Циљ обуке је оспособљавање наставника за остваривање образовно-васпитне праксе у складу са новим програмима наставе и учења и праћење сопственог рада.

Специфични циљеви су:

– упознавање са новом концепцијом програма наставе и учења; 

– развијање компетенција за планирање наставе и учења оријентисане на исходе и процес учења (глобално, оперативно планирање и припремање за час);

– развијање компетенција за остваривање наставе и учења оријентисане на исходе и процес учења (методе, технике и активности);

– развијање компетенција за праћење и вредновање наставе и учења оријентисане на исходе и процес учења;

– развијање компетенција за праћење и вредновање сопствене праксе. 

Обуку су похађале учитељице које ће изводити наставу у првом разреду у наредној школској години, учитељице из продуженог боравка, професорка енглеског језика Весна Тадић и помоћница директора Марина Лазић.