АКЦИЈА ЧИШЋЕЊА

Акција ученика усмерена на уређење, заштиту и стварање здраве животне средине, одрживи развој и унапређивање природних ресурса у школском простору и околини, уз подршку запослених из школе и локалне самоуправе, одржана је 12. маја 2018. године. 

Поред школског дворишта, школских игралишта, степеништа и пролаза поред школе, ученици су радили и на уређењу Трга и објеката у његовом непосредном окружењу – игралишта, пролаза и паркића. У акцији је учествовало шездесет ученика наше школе, који су показали велику заинтересованост за овај вид друштвено-корисног рада, осетљивост за еколошке проблеме и веома изражене радне навике. Акција је наишла на одобравање наших суграђана, од којих су током реализације акције непрестано добијали похвале и честитке за добро обављен посао.