ЗНАЊЕ ЈЕ КЉУЧ ЗА БУДУЋНОСТ

ekonomskaskola

Презентација Економске школе из Ужица одржана је 24. маја 2018. године у нашој школи. 

Посетили су нас професорка и ученици Економске школе који су истакли да њихова школа има дугу и богату традицију, да је модерна, добро опремљена, да на квалитетан и савремен начин школује своје ученике, да наставници примењују најсавременије методе у настави и да ученици добијају теоријска и практична знања кроз активно оријентисану наставу.

Осмаци су добили информације о образовним профилима које Економска школа уписује ове школске године: економски техничар, пословни администратор, финансијски администратор, службеник у банкарству и царински техничар. Такође, упознати су и са предметима које ће изучавати (обавезни општеобразовни предмети, стручни економски предмети, изборни предмети, изборни стручни предмети, изборни образовни предмети) и ваннаставним активностима (екскурзије, такмичења, турнири, дебатни клуб, сајмови, спортске активности, секције, пројекти).

Надамо се да ће ова презентација допринети професионалној оријентацији ученика осмог разреда и помоћи им у избору будућег занимања.