ПРОФЕСИОНАЛНА ОРИЈЕНТАЦИЈА УЧЕНИКА

2018pr0fesionalna

На часовима техничког и информатичког образовања велика пажња посвећена је професионалној оријентацији ученика

Техничка школа Ужице  помогла је у реализацији неких часова, нпр. вежбе повезивање активних и пасивних електронских компоненти, коришћење мерних инструмената, испитивање Омовог закона, управљање ЛЕГО роботима и сл. Часови реализовани у специјализованим кабинетима за телекомуникацију и роботику, били су врло едукативни и занимљиви ученицима, а знања стечена на овај начин помогла су им у савладавању градива из физике. Веома ангажовани у реализацији вежби били су професори Техничке школе.

Техничка школа „Радоје Љубичић“, такође, помогла је у професионалној оријентацији, кроз упознавање наших ученика са образовним профилима ове школе, показивање стручних кабинета и занимљиву презентацију, као и филмове о животу у раду  школе.

Економска школа и Ужичка гимназија презентацију својих образовних профила обавиле су у нашој школи, а Ужичку гимназију осмаци су посетили у оквиру часова информатике и рачунарства и детаљније се упознали са смеровима школе.

У име свих осмака и њихових наставника техничког и информатичког образовања, захваљујемо свим средњим школама, њиховим директорима и професорима на дивној сарадњи.

Марина Богићевић и Радмила Божанић