УЧЕШЋЕ УЧЕНИКА У ЕСТЕТСКОМ УРЕЂЕЊУ ШКОЛЕ

2017opd

Ученици који су прошли обуку за Ученички парламент, попунили су анкете чији је циљ био да се испита мишљење и учешће ученика у вези са естетским изгледом школе. Овом анкетом желели смо да повећамо партиципацију ученика у школи и оснажимо их да исказују мишљење и дају предлоге у свим ситуацијама и поступцима који их се непосредно тичу.

 

 

Резултати анкете показују да се 80% ученика изјаснило да су задовољни изгледом школе јер је велика, пространа, широких ходника, уредна, има пуно цвећа, мурала, радoва ученика, већина кабинета опремљена је савременом технологијом, а неке и новим намештајем. Од школских просторија највише им се допадају хол (има пуно ученичких радова, мурал, фонтану и акваријум) и фискултурна сала (велика је), а од учионица кабинет за српски језик, ликовну културу и физику. Ученици су се позитивно изјаснили и о изгледу школског дворишта јер је чисто, пуно зеленила и садржи три спортска терена.

 

Оно што би ученици унапредили у вези са естетским изгледом школе и школског дворишта односи се на следеће:

 

– замена старог намештаја новим у свим учионицама;

 

– опремање свих учионица савременим информационим технологијама;

 

– оплемењивање учионица цвећем, радовима ученика и паноима у вези са предметом за који је намењена;

 

– освежавање постојећих мурала и осликавање нових;

 

– осликавање надстрешнице испред главног улаза у школу;

 

– осликавање прозора у библиотеци;

 

– реновирање школских тоалета и њихова већа хигијена;

 

– поправка ограде у дворишту;

 

– изравнавање бетонских плоча у дворишту;

 

– повећање броја клупа за седење и корпи за отпатке у школском дворишту;

 

– кречење уништених графита;

 

– набавка сатова у учионицама, сапуна и убруса у тоалетима;

 

– чешће организовање акција чишћења школе и школског дворишта.

 

Ученици су посебно нагласили да им се допада то што се њихово мишљење и предлози узимају у обзир и што могу да учествују у естетском уређењу школе. Послали су поруку својим вршњацима да брину о школи и чувају школску имовину, да унапређују њен изглед и учине је што пријатнијим местом за боравак.

 

Акцију је подржао Ужички центар за права детета који реализује пројекат „Образовање за права детета“, уз подршку Песталоци дечје фондације.

 

Оливера Шуљагић, МаринаЛазић