Слободна наставна активност – Цртање, сликање и вајање

Двочас слободне наставне активности, Цртања, сликања и вајања, одржан је у Јокановића кући.Ученици су посетили изложбу „Мозаик праксис“ и стицали знања из области ликовне технике – мозаика. 

sna1

У галеријском простору ове установе поставку су чинили уметнички радови три аутора, који се на различите начине баве мозаик техником – Ивана Павића,са полазиштем сликара класичних техника, Драгана Васића, вајара по вокацији, и Оливере Гаврић Павић, чије радове одликује типично мозаичарски приступ. 

Ученици су с посебном пажњом посматрали изложене радове, а више о самој изложби говорила је Катарина Доганџић Мићуновић, кустос Народног музеја.  На занимљив начин, језиком прилођеним узрасту ученика, објашњавала је како настају класични, ливени мозаици, који су најближи слици, рађени директним убадањем каменчића у свеж малтер, до тродимензионалних форми у простору, односно мозаичких скулптура, приближивши им модеран приступ мозаик техници.

sna3

Након излагања кустоса, ученици су са наставницом ликовне културе повезивали претходно стечено знање из области ликовне уметности са новостеченим. Разговарали су о мотивима изложених мозаика, различитим материјалима који су коришћени у изради радова, о новинама које су представљене у односу на класичне мозаике, уочавали разлике између рељефних форми и форми скулптуре, направивши спону између сликарства и вајарства .

sna2

Часови слободних наставних активности у петом разреду, Цртања, сликања и вајања, представљају новину у наставном плану и програму, и у нашој школи реализују се према посебном распореду часова, у складу са интересовањима ученика. Одеђен број часова предвиђен је за посете изложбама и другим културним манифестацијамас циљем развијања способности ученика за опажање и доживљавање уметничких дела, формирања критичког мишљења и сопствених ставова, одговорног односа према културном и уметничком наслеђу, као и стицања навике да прате културне и уметничке манифестације, посећују изложбе, легате...

Оливера Шуљагић, наставница ликовне културе