„ШКОЛА ОТВОРЕНА РОДИТЕЉИМА“

skolaotvorenaroditeljima

У оквиру свог стручног усавршавања, наставници наше школе похађали су семинар „Школаотворена родитељима“, одржан 26. новембра 2017. године, у  ужичком Регионалном центру за професионални развој запослених у образовању. 

Реализаторке семинара из Центра за стручно усавршавање запослених у образовању из Крагујевца  разговарале су са учесницима семинара о тумачењу порука и васпитним стиловима, законској регулативи, о томе како се реализује тематски родитељски састанак, који су начини комуникације и укључивања родитеља у живот школе. Представиле су нам и сценарио једног тематског родитељског састанак – „Смислена улога родитеља у процесу образовања њихове деце“.

Циљ овог програма стручног усавршавања био је да се наставници упознају са вредностима квалитетне и константне комуникације са родитељима, да се информишу о томе на које начине је могуће ускладити васпитно-образовне функције и утицај родитеља и школе и како обогатити методе, технике, поступке и вештине ефикасног рада са родитељима и децом. Мотивисати и наставнике и родитеље за сарадњу и заједничке акције на нивоу школе и повећати партиципацију родитеља у школском животу деце, јачањем партнерског односа између родитеља и наставника, био је, такође, један од циљева овог семинара, коме су присуствовали наставници наше школе: Ана Делић, Светлана Чегањац, Силвија Аћимовић и Данијела Илић Мићовић, као и учитељица Илинка Милановић и Данијела Ватазевић, дефектолог.

Д. Илић Мићовић

skolaotvorenaroditeljima2

skolaotvorenaroditeljima1