ПОСЕТА ИЗЛОЖБИ “ЗЛАКУСА 2017“

 

У оквиру часова слободних наставних активности Цртање, сликање и вајање, ученици 53 посетили су Градску галерију. Галеријску поставку чинила су уметничка дела керамике настала на Међународној колонији уметничке керамике “Злакуса 2017“. 

Ученици су стицали знања о делима ликовне уметности која се излажу у галеријама. Посебан акценат је стављен на дела примењене уметности, тј. керамику. Наставница је објаснила ученицима замисао ликовне колоније ,,Злакуса“ чији су радови настали у селу Злакуса у близини Ужица, а чији се мештани баве грнчаријом последња три века. Уметници су неколико дана боравили и стварали у Злакуси, а било их је из разних крајева света: Туниса, Египта, Мексика, Турске, Шпаније, Хрватске, Грчке и Србије. Уметничка колонија се одржава већ двадесет две године, а њен  идејни творац  је  Софија Бунарџић, дипломирани керамичар из Ужица. Посебност ове колоније огледа се у грађењу финих спона између традиционалног лончарства јединственог по материјалу, методи рада и печењу керамике на отвореном пламену ватре и, са друге стране, савремених тенденција у уметничкој керамици. Ученици су уочавали разлике између употребне, уметничке и скулптуралне керамике. Након објашњавања и обиласка изложбе, износили су своје утиске, виђење и доживљај појединих уметничких дела. Изведен је  и заједнички закључак о значају уметности која спаја људе, оплемењује и представља средство  комуникације међу људима.

Оливера Шуљагић