ПРЕЗЕНТАЦИЈА: МОНТЕСОРИ РАЗВОЈНИ МАТЕРИЈАЛИ У ФУНКЦИЈИ ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЈЕ РАДА

Ужички центар за права детета, у Монтесори вежбаоници Учитељског факултета у Ужицу, 18. јануара 2018. године, одржао је обуку за тридесет учитеља и васпитача на тему „Монтесори развојни материјали у функцији индивидуализације рада“. 

Монтесори едукаторке Јелена Жунић Цицварић и Јелена Симеуновић презентовале су метод Марије Монтесори колегама из Прве основне школе краља Петра II и Основне школе „Нада Матић“. Учесници су се упознали са карактеристикама развојних Монтесори материјала: практичних, сензоперцептивних, математичких, језичких и космичких. Упознали су начине и могућности њихове примене у раду са децом којој је потребна додатна образовна подршка. Очекујемо да ће учитељи и васпитачи у наредном периоду у својим школама организовати радионице израде Монтесори материјала у којима ће им помоћи деца и родитељи.

Обука је део пројекта „Образовање за права детета“ који спроводи Ужички центар за права детета, уз помоћ Песталоци дечије фондације.