„ШКОЛА И ПОПУЛАЦИОНА ПОЛИТИКА“

У Регионалном центру за професионални развој запослених у образовању Ужице, 1. јуна 2016. одржан је стручни скуп „Школа и популациона политика“, у организацији Завода за унапређивање образовања и васпитања.

Циљ стручног скупа је унапређивање компетенција запослених у образовању за реализацију садржаја и тема из области популационог образовања у рaду са децом, младима и њиховим родитељима.

Теме скупа:

♦ Природно и механичко кретање становника у Републици Србији;

♦ Улога наставника и уџбеника у васпитању за родитељство са више деце;

♦ Репродуктивно здравље младих;

♦ Функционално родитељство;

♦ Могућности утицаја школе на формирање ставова и вредности у области популационе политике – драмска радионица „Беба бити или не бити“.

На скупу су говорили: Наташа Миловановић, мр Оливера Тодоровић, спец. Бранка Шегрт, мр Снежана Милошевић Јешић и др Данијела Кнежевић.

У раду стручног скупа су учествовали и представници наше школе – директор мр Младенко Анђелић и наставнице Мирјана Николић Матовић и Марина Лазић.

strskup2016

„Ако попис становништва покаже назадак у броју... може се поуздано рећи да ће мој народ своју историјску будућност постепено губити, док се сасвим не изгуби.“

др М. Јовановић Батут