ОБЕЛЕЖЕН СВЕТСКИ ДАН ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Светски дан заштите животне средине обележава се сваког 5. јуна, још од 1972. године, са циљем да се кроз различите активности и кампање скрене пажња јавности на бројне еколошке проблеме са којима се суочава савремени свет, а у чијем корену лежи несмотрено и нерационално  коришћење природних  ресурса од стране човека.

Наша школа се, већ традиционално, прикључује овој иницијативи организовањем тематских радионица у вези са заштитом животне средине. Ангажовање ученика и наставника у овим облицима рада има за циљ освешћивање важности очувања животне средине, усвајање рациналнијих модела коришћења енергије и развијање навика селектовања и рециклирања отпада.

Интегративни приступ овој теми обухватио је осам наставних предмета (биологију, географију, хемију, техничко образовање, српски језик, ликовну културу, енглески и италијански језик) и ученике од 5. до 7. разреда, као и одељење ученика са потребом за додатном подршком у образовању.

У различитим облицима и методама рада (излагање, презентације, изложбе, рецитали, драматизације, истраживање, моделирање) ученици су говорили о угроженим животињским врстама у Србији, националним парковима, њиховој важности и биолошкој разноврсности и богатству, рециклажи, обновљивим изворима енергије и енергетској ефикасности, загађењу града и околине, примерима добре праксе у Италији, активизму у области заштите животне средине, природи као примарном услову опстнка живота на планети Земљи. 

Интересовање ученика за учешће у оваквим радионицама је из године у годину све веће, што нас охрабрује и указује на то да су идеје заштите животне средине и свест о личном ангажману појединца постале важан део њиховог одрастања. 

Снежана Цветковић 

 20160606 194249 20160606 191017 120160606 194918

 20160606 192203 20160606 19064220160606 194104 1

 20160606 190612 20160606 195341 120160606 192643

20160606 194908